PODALJŠANJE JAVNEGA POZIVA za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane

29. 9. 2020 1