Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane

10. 1. 2020 1