Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju leta 2023

11. 8. 2023 Milan N. (Občinska uprava) 118