Glasbena šola Slovenska Bistrica, dislociran oddelek Poljčane

02 818 11 09
tajnistvo@glasbena-sb.si
Povezava
Bistriška cesta 64, 2319 Poljčane