Stališča do pripomb in predlogov v postopku občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno tr

9. 6. 2013 641