Javna razgrnitev lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 569 in 581, k.o. 779-Pekel

14. 3. 2024 Nataša D. (Občinska uprava) 220