Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom POLJČANE – širitev pridobivalnega prostora