Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za vaške odbore za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje dodatnih članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično dodatna 2 člana in dodatnega člana za območje naselja Poljčane, je potrebno oddati vključno do petka, 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si