Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

20. 6. 2020 15